Oiche Shamhna

Scoil an Spioraid Naoimh

Oiche Shamhna Oíche Shamhna

Tá Oíche Shamhna ag teacht

Beidh spórt agus féasta againn

Úlla agus milseáin sa teach

Cnoc Cae

Tá cailleach 's a cat dubh ag eitilt sa spéir

Éadaí dubha draíochta uirthi

'S hata ard ar a ceann

Scread sí bheic sí nuair a ghluais sí san aer

Naoimh Eoin

Oíche Shamhna, Oíche Shamhna,

Táim ag tnú leis an oíche sin

Ag bailiú rudaí 's ag imirt cluchí

O, beidh an-spórt againn!

Scoil Muire Naofa Lourdes

Taibhsí ag scréach

Púcaí ag béic

Rithimid, rithimid

's gach duine ag béic

Saint Paul's NS

Oiche Shamahna Oiche Shamhna,milseain go leor,

Le hulla, cnonna agus lireachain,

Oiche dorcha agus taibhsi timpeall-

O theach go teach ag bailiu milseain.

Back to the Top of the Page