Home Page// Project Menu// E-Mail// Resources//

Flora// Fauna// Geology// Livelihoods// Mythology// History// Trails//

 

There are three sections in the "Mythology" stack.

(1) Fionn and the Fianna.

(2)Fileann Oisin.

(3) Da Dearga's Hostel.

 

 

Example:

Filleann Oisín ar Éirinn
..............................................

Bhí Oisín ina chonaí i dTír na nÓg le Niamh Cinn Óir ar feadh trí chéad bhliain. Ansin theastaigh uaidh dul ar ais go hÉirinn chun Fionn agus na Fianna a fheiceáil. Thug Niamh capall bán dó.Dúirt sí leis fanacht ar an gcapall agus é in Éirinn.

Nuair shroich sé Éire chuaigh sé go Gleann na Smól. Ach bhí Fionn
agus na Fianna marbh ag an am seo.

 

Chonaic Oísín triúr fear ag iarraidh carraigh a thógáil den talamh. Go tobann thit sé den chapall. D'migh a óige láithreach.

 

 

Bhí uaigneas ar Oisín ach tháinigh Naomh Pádraigh chuige. Thosaigh an bheirt ag caint agus ag guí le chéile. Tar éis tamaill fuair Oisín bás. Ní dheachaigh sé ar ais go Tír na nÓg.

Back to top