• TEIDEAL: An Clár "Paint" a úsáid

  ÁBHAR: Dathanna / Línnte / Foclóir / Léamh Luchóg / Taskbar a úsáid

  TÉAMA: Pictiúirí a dhéanamh ag úsáid an clár "paint"

  1. Cuspóirí an Tionscnamh Bhí mé ag siúl go mbeadh smacht ag na daltaí ar an luchóg agus go mbeadh siad inan focla ar nós start / programmes / accessories / paint a aimsiú ar an scaileán, an cnaípe a bhrú ar an luchóg agus an clár "paint" a ocaillt agus silím go bhfuil na torthaí seo feiliúnach don churaclam.

  2. An Aois ghrúpa a rinne é? Aois 5 / 6

  3. Cá mbeidh an taispeántas? Beidh obair na ndaltaí ar taispeántas san scoil agus ag an lá oscailte don phobal san Ionad Oideachais. Is le cabhair teicneolaíochta gur féidir linn an taispeántas a chuir ar siúl le obair na ndaltaí a phriondáil amach.

  4. Measúnú. Riachtanaisí an Tionscnaimh. (a) An foghlaim roimh ré a bhí i gceist leis an tionscnamh seo ná an foclóir a bhaineann leis an clár "paint" a mhúnadh dóibh, m.sh. start / programmes / accessories / paint / print preview / print / close / image / clear image / file. Bhí roinnt leitheoireacht béarla i gceist leis an méid seo.

  5. Bainistíocht
  1.1 An ullmhuchán sa seomra ranga a bhí i gceist ná an foclóir béarla a bhain leis an clár "paint" a mhúnadh le go mbeadh siad ábalta na focla sin a aithint agus a léamh ar an scaileán le go mbeadh a fhios acu cén chaoi leis an clár "paint" a oscailt. Fuair siad na teamaí ríomhaireachta i ngaeilge freisin m.sh. scaileán / luchóg / ríomhaire / cnaipe / brú.
  1.2 Bhí an rang eagraithe sa gcaoi go raibh cheithre ghrúpa le 15 dalta i ngach grúpa idir naíonáin shóisir agus shinsear agus bheadh grúpa amháin ag obair sa seomra ríomhairí san am.
  1.3 Rinne siad an obair sa seomra ríomhairí i ngrúpaí agus sa seomra ranga duine ar dhuine mar níl ach ríomhaire amháin sa seomra ranga.
  1.4 Phriondáil gach dalta amach sampla den obair a rinne siad sa gclár "paint" ar an bpriondaitheoir sa seomra ríomhairí.
  1.5 Cuireadh na pictiúirí ar fad le chéile ar cainteanna de réir an téama a bhí san obair m.sh línnte / tithe / boscaí / cruthanna.
  1.6 Cuirfear an obair seo i láthair i bhfoirm taispeántas san scoil agus ag an lá oscailte don phobal san Ionad Oideachais.

  Meanúnú
 • D'fhoghlaim na daltaí foclóir béarla a bhaineann le úsáid na ríomhairí agus foclóir gaeilge chomh maith.
 • Fuair cuid acu deacair e smacht a choinneál ar an luchóg.
 • Bhí sé feiliúnach do spriocanna curaclam na ranga.
 • Bhí gach dalta páirteach ann.
 • Bhí sé feiliúnach do ábáltacht na ndaltaí.
 • Dá mbeinn ag tosnú air arís ba bhreá liom priondaitheoir a bheith agam sa rang.
 • D'fhoghlaim mé mar mhúinteoir nach bhfaigheann na daltaí (naíonáin) chomh h-easca sin é smacht a choinneál ar an luchóg.
Gaelscoil Mhicíl Cíosóg
SIP 058
Top of Page