• Ábhar: Tíreolas

  Teideal: An Saol cois Srutha

  Cuspóirí:
  Go mbeadh na páistí in ann roinnt plandaí, éin, ainmhithe agus dúl eile ( cois srutha )
  1) a aithint,
  2) eolas breise a fháil fúthu agus
  3) an t-eolas sin a chur le chéile i bfhoirm tionscnamh.

  Aoisgrúpa:
  Rang 4 ( 9-10 mbliana d'aois).

  Taispeántas: sa rang ar dtús agus cuireadh ar aghaidh iad don chomórtas a bhí eagraithe ag An Post.

  Riachtanaisí:

  a) Bhí an tionscnamh bunaithe ar cheacht 7 i Tíreolaíocht Bhunscoile 2 , An Sruth.
  b)Nuair a bhí an cheacht sin déanta bhí siúlóid againn chuig sruth atá gar don scoil. Rinne na páistí roinnt sceitseáil ansin.
  c)Leabhair breise: Dúlra agus Dúchas (An Gúm) What to look for in Winter etc. ( Ladybird)
  d)Bhain siad an-úsáid as an CD Encarta chun eolas breise agus pictiúrí a fháil.

  Bainistíocht: D'oibrigh na páistí i ngrúpaí ag fáil eolas breise. Deineadh an t- ullmhuchán go léir sa seomra ranga. Bhí páistí aonair ag obair ar an ríomhaire, d'úsáid siad WORD (le pictiúrí ó Clipart agus Encarta curtha isteach). Toisc nach raibh printer sa seomra ranga bhí orainn dul chuig seomra na ríomhairí chun an priontáil a dhéanamh.

  Measúnú: Bhí an tionscnamh seo an-oiriúnach do rang 4 ó thaobh spriocanna curaclam de. Cé go raibh réimse leathan sa rang maidir le ábaltacht, d'fhoghlaim gach páiste go leor agus thaitin sé go mór leo leagan amach an tionscnamh críochnaithe a fheiceáil. Thóg sé timpeall 2 sheachtain é a chríochnú. Dá mbeinn ag tosú arís, thabharfainn floppy disc do ghach páiste, agus bheadh siad in ann a gcuid oibre féin a shábháil.
Gaelscoil Mhicíl Cíosóg
SIP 058
Top of Page