Teideal: Irisleabhar na Gaelscoile

1. Cuspóirí an tionscamh
(a) Go mbeadh na daltaí in ann ábhar shuimúil a chruinniú agus a eagrú i bhfoirm irise.
(b) Go mbeidh na daltaí in ann riómhaire a úsáid, téacsanna a scríobh agus altanna a chur le chéile.
(c) Go mbeidh daltaí in ann cinneadh a dhéanamh faoi méid na h-irise.

2. An aois grúpa a rinne é:
11-13 bliana, Rang a sé

3. Cá mbeidh an Iris ar taispeántas?
Beidh an Iris ar díol sa scoil.
Beidh codanna ar fail ar an suíomh scoile.
Baineadh úsáid as ríomhaire, scanner, gléas prionta agus an idirlíon

4. Ríachtanaisí an Tionscaimh
(a) an fhoghlam roimhré - réimse leathan ábhar scríofa I nGaeilge beacht so-thuigthe.
(b) Na h-Achmhainí taighde - leabharlann, irisí faisean ceol, nuachtáin spóirt, foclóir.

5. Bainistiócht
(a) Ullmhúchán sa seomra ranga Plé ar an ábhar a bhéadh suimúil do na daoine a bhéadh ag léamh na h-irise
(b) Eagrú an ranga Beirt ag obair ar aon ábhair - na h-ábhair gur spies leo féin.
(c) Bailiú eolais Taighde ar na h-achmhainní taighde thuasliaite.
(d) Léiriú Scíobh Eagarthóireacht agus struchtúr ar an ábhar
(e) Dearadh Dearadh na h-irise agus cur I láthair.

Meanúnú
Múinteoir I gcónaí ag treorú má bhí páistí I bponc le smaointe nó le leaganacha Gaeilge. Bhí gach páiste páirteach agus roghnaigh said ábhair gut suim leo féin agus dá réir sin bhí sé oiriúnach dóibh ó thaobh ábaltachta de. Bhí páistí an-ghníomhach- Ag smaoineamh, ag scríobh, ag usáid scileanna ríomhaireachta ag tógáil griangrafanna ag díospóireacht eatgearthu féin ag aistriú Béarla go Gaeilge. Dá réir sin bhí forbairt á dhéanamh ar a lán scileanna atá iontu féin. Bá mhór an sásamh dóibh é nuair a bhí iris shuimiúil mar thoradh ar an obair go léir a dhein said.

Gaelscoil Mhicíl Cíosóg
SIP 058

Top