• Teideal; An Leabharlann

  Cuspóiri; Suim a spreagadh i measc an ranga i léitheoireacht

  Aois ghrúpa;
  Oiriúnach do pháistí bhunscoile ó rang i ar aghaidh.

  Réamhobair;
  Leabharlann an ranga a bheith cláraithe roimh ré agus liosta de na leabhair atá sa seomra a bheith ar fáil go soiléir . Mínigh do na páistí na cineálacha leabhar atá ann idir úrscéalta, leabhair eolais, gearrscéalta.

  Cur chuige;Tá folder ar an desktop agus "Leabharlann " an t-ainm atá air.Istigh sa folder sin tá file ag gach páiste agus a ainm féin air.

  Tá an file sin roinnte i gcolúin m.sh

  Ainm an Leabhair
  Dáta
  Príomh caractaer
       
       
       

  Roghnaíonn na páistí leabhar on leabharlann ,Gaeilge nó Béarla , gach re seachtain. Nuair atá an leabhar léite acu téann siad go dtí an ríomhaire agus osclaíonn siad a file féin agus líonann siad isteach na colúin. Is féidir cur leis na colúin sin am ar bith agus deis a thabhairt do na páistí léarmhas gearr a scríobh I gcolún nua

  Measúnú;
  Torthaí foghlamtha; níos mó suime i léitheoireacht Tá gach páiste sa rang páirteach.
Gaelscoil Mhicíl Cíosóg
SIP 058
Top of Page