• Abhar; Scríbhneoireacht chruthaíoch

  Cuspóir; Deis a thabhairt do na páistí a gcuid oibre féin a bheith léirithe go soileir le cabhair ón ríomhaire

  Aois grúpa; Ranga 3

  Réamhobair; Obair a ullmhú leis an rang iomlán ina dtabharfadh na páistí a gcuid smaointe agus iad a chur le chéile i bhfoirm scéal nó dán. Scríobhann na páistí an scéal ina gcóipleabhair agus ceartaíonn an múinteoir é

  Cur i lathair; Scríobhann na páistí an scéal arís i bhfoirm Word document le cabhair an mhúinteora ar dtús agus maisíonn siad é le imeall agus pictiuir. Ag an deireadh déanann siad é a phriontáil amach

  Measúnú;
  Torthaí foghlama; Bionn a leabhar féin ag gach páiste ag deireadh na bliana agus a gcuid oibre féin ann. Cothaíonn sé féin muinín ins na páistí mar is féidir le gach duine obair as a stuaim féin agus ar a gcumas féin.
Gaelscoil Mhicíl Cíosóg
SIP 058