• Bog Abhair;
  Maths Circus

  Aois Ghrúpa
  ;
  In oiriúint do rang a haon ar aghaidh sa bhunscoil

  Ábhar;
  Réiteach fadhbanna is bunús do na cluichí ar fad. 12 cluiche grádaithe ó 1go 5 agus treoracha simplí gur féidir leis na páistí féin a leanacht le treoir an mhúinteora.

  Bainistíocht Réamhobair a bheith déanta ag an múinteoir chun é fein a chur ar an eolas faoin ábhar agus sharedware a bheith ar fáil ionas gur féidir é abheith ar na ríomhairí ar fad roimh ré. Lámh leabhar an mhúinteora an soiléar

  Measúnú ;
  Bhí sé an simplí é a mhíniú do na páistí an programme a oscailt ar an ríomhaire agus a rá leo cen cluiche a bhí ar siúl an lá sin. Bhí ríomhaire idir gach beirt ar a mhéid agus bhí alán conhoibriú ar siúl I measc na bpáistí. Chabhraigh siad lena chéile go háirithe ar leibhéal 4 agus 5 agus bhain siad alán sásamh as nuair a d'eirigh leo teacht ar réiteach.

  Torthaí Foghlama;
  Toisc go bhfuil sé grádaithe tá sé an-fheiliúnach do réimse leathan aoise cabhraíonn ségo mór le forbairt intinne chun teacht ar réiteacht ar fadhbanna . Tar éis cúpla babhta de is breá leis na páistí bheith ag obair as a stuaim féin agus is beag cabhair atá ag teastáil ón mhúinteoir
  .
Gaelscoil Mhicíl Cíosóg
SIP 058
Top of Page