The Oldest Technology

Sip Project 069---Resources


Online Resources

Subject


 

 

 

 

Disclaimer

 

 

 

 

Project Resources

Partner Schools

Project Outline

Discussion

Contact Us

Our Site

Home

 

 

 


GAEILGE 3


WWW.Skoool.ie Notes and support from this fledgling, Irish, educational, site are specifically designed for the needs of the Irish syllabus at both Leaving and Junior Certificate level. Teachers and Students are further advised that there are resources on all subjects available at Leaving Cert.net and at ScoilNet. These are terrific and totally free sites.

 

Téarmaí Ríomhaireachta agus foclóirí etc.

 1. Altanna Gaeilge Foclóirí, agus Cláracha Raidió ar an WWW

 2. An Foclóir Beag (Gaeilge amháin)

 3. Cartlann Gaeilge-A, an chéad liosta ríomhphoist lán-Ghaeilge ar an idirghréasán

 4. Foclóir Draíochta - Dictionary of Druidism by Seán Ó Tuathail. Copyright © 1993 John Kellnhauser/Cainteanna na Luise

 5. Foclóir gaeilge/béarla le Seán Mac Suibhne 1998

 6. Gaeilge don taistealaí, Select a category of words and/or phrases and click on "submit"

 7. Nós Imeachta / Procedural Matters (A chum Seán Mac Suibhne)

 8. Téarmai Riomhaireachta ( A chum Caoimhín Ó Donnaíle) curtha in ord Gaeilge - Béarla ag Seán Mac Suibhne

 9. Téarmaí Ríomhaireachta Seo liosa de théarmaí ríomhaireachta a chuir Caoimhín Ó Donnaíle le chéile. Shortaigh Sea Mac Suibhne iad go dtí liosta Gaeilge - Béarla

 10. Tearmaí Gaeilge don Earnáil Phoiblí (Public Sector) (A chum Seán Mac
  Suibhne )

 11. Ta an Focloir seo bunaithe (d'reir Mac Suibhne) ar an bhfoclóir a tá san alt An Ghaeilge Bheo san Irish Times

Rudaí Éagsúla (Miscellaneous Items)

 1. Ainmneacha Críostaí (Béarla go Gaeilge)

 2. Anton Corbijn, Guinness agus ealaín tráchtála

 3. An Gaeltacht

 4. An Peann ar Phár. Achainí Mhéara Luimnigh ar mhuintir na cathrach le JOE Mag RAOLLAIGH

 5. An ROGHCHOISTE um OIDHREACHT agus an GHAEILGE SELECT COMMITTEE on HERITAGE and the IRISH LANGUAGE . Tá gaeilge binn le fáil anseo

 6. Ár dTimpeallacht---our own place---Where we live and how we live

 7. Bille a shocrú -----go mbeidh feasta ag foirmeacha Gaeilge logainmneacha na hÉireann an seasamh céanna sa dlí atá anois ag na foirmeacha Béarla atá in úsáid go hoifigiúil.

 8. Ceartúchán na nGnáthbhotún: An saorbhriathar - achoimre

 9. Ceacht Gaeilge (Irish Lesson with Celtic Harpist Dennis Doyle)

 10. Scrúdú na hArdteistimíreachta-----páipéar samplach agus na freagraí le fáil ó ScoilNet

 11. Gramadach ( Aimsir Laithreachnásc tráchtála, Caite, Fháisteannach etc) le Samplaí ©Daltaí na Gaeilge

 12. Irish Gaelic for Craftspeople, Cooks, Archers, Herbalists, Mariners and Woodspeople

 13. Irish Language Hangman

 14. Meamram Páipéar Ríomhaire (Old Irish manuscripts on line) - Irish Script on Screen. A website which makes available online old Irish language manuscripts from the 12th to the 19th century.

 15. Michael Rhodes' Irish Gaelic readings 27 mion scéalta faoi seo is siúd

 16. Muiris Ó Súilleabháin: Cromadh i ndiaidh an Fháis.

 17. Ó Muirthile, Liam - Alt Ag cur crúca in ionspioráid

 18. Raidió na Gaeltachta Live - RnaG live 24 hours a day using RealAudio technology. To hear RnaG Live, you need a Real Audio Player.

 19. The Gaelic Pub It's Click able! Enter to the right! Always good to have a few phrases or else one might just go dry. Bíodh cúpla deoch agat agus b'fhéidir go dtaithneoidh an nasc seo leat . Leads to many other sites both political and Irish Republican!

 20. Tobar - tachaíocht ar líne do mhúinteóirí. Is suíomh é seo atá dírithe ar bhunmhúinteoirí chun cabhair a thabhairt dóibh ábhar teagaisc a aimsiú, a chruthú agus tairbhe a bhaint as áiseanna nuatheicneolaíochta sa seomra ranga agus i gcúrsaí oideachais i gcoitinne.


visit the NCTE website
ar ais go leathnach 2
ar ais go leathnach 2

 

 

.